Ze względu na interdyscyplinarny charakter projektu w celu jego realizacji powołane zostało Konsorcjum, w skład którego wchodzą zarówno jednostki naukowe (sektor szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze), jak również instytucje kulturalne oraz organizacja pozarządowa i przedsiębiorca. Realizacji projektu OpenArt podejęło się konsorcjum składające się z następujących partnerów:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
  • Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy,
  • Muzeum Narodowe w Krakowie,
  • Muzeum Narodowe w Warszawie,
  • Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
  • Fundacja Siódmy Zmysł,
  • Centrum Transferu Technologii EMAG sp. z o.o.

Tak dobrane konsorcjum projektowe zapewni „wzmocnienie powiązań międzysektorowych”, zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Komisję Europejską w Raporcie Europa 2020. Opracowane przez jednostki naukowe rozwiązania będą wykorzystane przez przedsiębiorcę zdolnego do wprowadzenia ich na rynek w postaci produktu komercyjnego i zweryfikowane wraz z grupą użytkowników końcowych przez organizację pozarządową działającą na rzecz tych użytkowników.
Dodatkowo, projekt wspiera podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonej edukacji przez szkoły specjalne, integracyjne, jak i masowe. Opracowany w ramach projektu multimedialny przewodnik można będzie wykorzystać w edukacji osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, a także w pracy z dziećmi pełnosprawnymi na zajęciach związanych ze sztuką oraz do nauki języków obcych.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.