Projektu Openart jest projektem o charekterze interdyscyplinarnym, wymagającym współpracy specjalistów z rożnych dziedzin. Zespół projektowy został starannie dobrany tak, aby role poszcególnych jego członków były jasno określone, a ich kompetencje zapewniały właściwe wykonanie projektu, obejmowały wszystkie główne aspekty tego przedsięwzięcia i były wzajemnie komplementarne. W skład zespołu projektowego zostali włączeni specjaliści z obszarów:

  • informatyki stosowanej i systemów geolokalizacji, 
  • muzealinictwa, sztuki współczesnej i animacji działań kulturalnych,
  • napisów dla niesłuszących, audiodeksypcji oraz tłumaczeń audiowizualnych,
  • kultury tekstu i jego zrozumienia,
  • interakcji człowieka z systemami komputerowymi i nowoczesnymi urządzeniami mobilnymi,
  • tworzenia systemów informacyjnych i zaawansowanych multimediów.

Jednostki powołane do realizacji projektu posiadają doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych. Tak dobrany zespoł projektowy pozwoli na uzyskanie nowatorskiego rozwiązania, unikalnego w skali kraju, Unii Europejskiej, a nawet świata.

Zespół projektowy jako całość posiada niezbędną wiedzę oraz wyposażenie zapewniające prawidłową realizację prac. Duża aktywność członków zespołu w rozwijaniu współpracy naukowej z innymi ośrodkami sprzyja ciągłemu poszerzaniu grona odbiorców rezultatów projektu. 

Project team members

mgr inż. Adam Piasecki

Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Technik Innowacyjnych

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Doktorant na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Asystent, kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego, główny inżynier ds. systemów informacyjnych; członek Rady Naukowej ITI EMAG. Wieloletni kierownik projektów, związanych z opracowaniem i wdrażaniem projektów informatycznych w przemyśle i administracji.

mgr Agata Psiuk

Fundacja Siódmy Zmysł

Wiceprezes fundacji, specjalizuje się w dziedzinie audiodeskrypcji i tłumaczeń audiowizualnych. Jej praca magisterska jako pierwsza w Polsce poświęcona była audiodeskrypcji, a konkretnie możliwości tłumaczenia skryptów z języka angielskiego na polski. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących dla wolontariuszy Fundacji Siódmy Zmysł. Ma szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących oraz koordynowania projektów.

dr Agnieszka Szarkowska

Uniwersytet Warszawski

Specjalistka w zakresie napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji. Kierownik i wykonawca czterech projektów badawczych z tego obszaru, jednego zagranicznego. Autorka 33 publikacji, głównie nt. przekładu audiowizualnego i dostępności mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. Zgłosiła patent na audiodeskrypcję z syntezą mowy. Założycielka Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab).

dr Anna Jankowska

Uniwersytet Jagielloński

Wysokiej klasy specjalistka w zakresie tłumaczeń audiowizualnych. Stypendystka FNP oraz SYLFF. Członek European Association for Studies in Screen Translation, European Society for Translation Studies i członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Współpracuje z ILS UW w ramach grupy badawczej Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab).

mgr Katarzyna Rokosz

Muzeum Narodowe w Warszawie

Historyk sztuki i animator kultury, członek Rady ds. Muzeów przy MKiDN. W Muzeum Narodowym kieruje programem udostępniania zasobów muzeum osobom niepełnosprawnym. Kierowała programami edukacyjnymi, które były nagradzane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2006 i 2008 roku). Jeden z nich zdobył w  2011 r. nagrodę Grand Prix II Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej jako najlepszy projekt edukacji kulturalnej dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

dr Krzysztof Krejtz

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Specjalista w dziedzinie kultury tekstu i jego zrozumienia. Pracownik naukowy w Ośrodku Przetwarzania Informacji, gdzie kieruje Laboratorium Interaktywnych Technologii oraz w Katedrze Badania Układów Złożonych na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki poznawczych i emocjonalnych aspektów interakcji człowieka z systemami komputerowymi oraz społecznych aspektów Internetu. 

mgr inż. Marcin Wichrowski

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Wykładowca w Katedrze Multimediów w PJATK w Warszawie, absolwent Wydziału Informatyki tej samej uczelni. Specjalizuje się w zagadnieniach HCI, Augmented Reality oraz Interactive Storytelling.  Autor artykułów naukowych dotyczących wykorzystania multimediów na potrzeby edukacji, sztuki i medycyny. Współtworzy projekty/instalacje artystyczne w kooperacji z artystami wykorzystujące nowoczesne technologie multimedialne. Certyfikowany ekspert programów Adobe (ACE).

mgr Monika Dylewska

Muzeum Narodowe w Krakowie

Edukator muzealny i animator działań kulturalnych. Posiada zarówno wykształcenie plastyczne, jak i menedżerskie. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na poszerzeniu dostępności muzealnych zbiorów dla osób o różnych potrzebach w tym, dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Jest współautorką programu „Zobaczyć niewidzialne”, dostosowania Galerii Sztuki Polskiej XX Wieku dla osób niewidomych oraz autorką warsztatów dla dzieci i młodzieży niewidomej prowadzonych w Muzeum Narodowym.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.