Sieć Badawcza Łukasiewicz –  Instytut Technik Innowacyjnych

Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Doktorant na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Asystent, kierownik Zakładu Naukowo-Badawczego, główny inżynier ds. systemów informacyjnych; członek Rady Naukowej ITI EMAG. Wieloletni kierownik projektów, związanych z opracowaniem i wdrażaniem projektów informatycznych w przemyśle i administracji.

Obszar działań: informatyka, bazy danych, sys­temy i sieci komputerowe, integracja systemów informacyjnych, techniki semantyczne, zarządzanie informacją, rozwiązania informatyczne dla przemysłu, informatyka w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Autor i współautor: ponad 20 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych, 5 rozdziałów w monografiach, ponad 30 referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach, 2 wzorów użytkowych.

Kierownik, główny wykonawca i wykonawca ponad 20 projektów badawczych i prac statutowych. Członek stowarzyszeń naukowych oraz zawodowych.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.