Uniwersytet Jagielloński

Wysokiej klasy specjalistka w zakresie tłumaczeń audiowizualnych. Stypendystka FNP oraz SYLFF. Członek European Association for Studies in Screen Translation, European Society for Translation Studies i członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Współpracuje z ILS UW w ramach grupy badawczej Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab).

W latach 2009-2013 realizowała i kierowała dziewięcioma projektami z obszaru, związanego z tłumaczeniami tekstów i audiodeskrypcją, z których trzy miały charakter międzynarodowy. Jej dorobek naukowy obejmuje dziewięć publikacji z obszaru bezpośrednio związanego z tematyką projektu (w tym artykuły w czasopismach z tzw. "Listy filadelfijskiej").

 Wybrane publikacje:

  • Jankowska A. (2012) "SERBAN A.; MATAMALA A. ; LAVAUR J-M (eds.). Audiovisual Translation in Close-up: Practical and Theoretical Approaches" w Quaderns Revista de traducció, Departament de Traducció i d'Interpretació d Universidad Autónoma de Barcelona: vol. 19 p. 425-429. 
  • Jankowska A. (2012) "Manual of Spanish-English Translation. Kelly Washbourne. New York & Boston: Prentice Hall, 2009". The Interpreter and Translator Trainer (ITT):Volume 6, Number 2: 265-267
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.