Uniwersytet Warszawski

Specjalistka w zakresie napisów dla niesłyszących i audiodeskrypcji. Kierownik i wykonawca czterech projektów badawczych z tego obszaru, jednego zagranicznego. Autorka 33 publikacji, głównie nt. przekładu audiowizualnego i dostępności mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. Zgłosiła patent na audiodeskrypcję z syntezą mowy. Założycielka Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab).

AVT Lab to pierwsza w Polsce grupa badawcza zajmująca się dostępnością przekładu audiowizualnego dla osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących. Członek European Association for Studies in Screen Translation, European Society for Translation Studies i członek honorowy Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych.

Wybrane publikacje:

  • Szarkowska A. (2013) “Towards interlingual subtitling for the deaf and hard of hearing”, Perspectives 21(1), 68-81.
  • Szarkowska A., Krejtz I., Kłyszejko Z., Wieczorek A. (2011) „Verbatim, standard, or edited? Reading patterns of different captioning styles among deaf, hard of hearing, and hearing viewers” American Annals of the Deaf 156 (4), 363-378. IF: 0.88.
  • Szarkowska A. (2011) „Text-to-speech audio description: towards wider availability of AD”. Journal of Specialised Translation 15, 142-163.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.