Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Specjalista w dziedzinie kultury tekstu i jego zrozumienia. Pracownik naukowy w Ośrodku Przetwarzania Informacji, gdzie kieruje Laboratorium Interaktywnych Technologii oraz w Katedrze Badania Układów Złożonych na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki poznawczych i emocjonalnych aspektów interakcji człowieka z systemami komputerowymi oraz społecznych aspektów Internetu. 

W ostatnich swoich badaniach koncentruje się na zastosowaniu nowych technologii w kształceniu np. w obszarze matematyki, jak również sztuki. W roku 2012 opublikował sześć pozycji literaturowych dotyczących tego obszaru. Wygłosił szereg referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Brał udział w dwóch projektach międzynarodowych, dotyczących socjalnych zachowań grup oraz inteligencji grup społecznych. Odbył dwie praktyki zagraniczne w 2000 i 2006 roku. Członek międzynarodowego stowarzyszenia badaczy interakcji człowieka z komputerem Association for Computer Machinary oraz członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej.

Wybrane publikacje:

  • Krejtz. K. (2012)(red.). Internet Culture of Insult?. Warszawa: OPI.
  • Krejtz, K. (2012). How to measure culture of internet texts? [w:] Krejtz, K. (red.) Internet Culture of Insult?. Warszawa: OPI.
  • Krejtz, K. (2012). Culture of insult in Internet and its determinants. [w:] Krejtz, K. (red.) Internet Culture of Insult?. Warszawa: OPI.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.