Muzeum Narodowe w Krakowie

Edukator muzealny i animator działań kulturalnych. Posiada zarówno wykształcenie plastyczne, jak i menedżerskie. Jej zainteresowania koncentrują się głównie na poszerzeniu dostępności muzealnych zbiorów dla osób o różnych potrzebach w tym, dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Jest współautorką programu „Zobaczyć niewidzialne”, dostosowania Galerii Sztuki Polskiej XX Wieku dla osób niewidomych oraz autorką warsztatów dla dzieci i młodzieży niewidomej prowadzonych w Muzeum Narodowym.

Prowadzi szkolenia z zakresu różnych potrzeb zwiedzających dla obsługi pierwszego kontaktu w instytucjach kultury.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.