Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym tworzeniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii stosowanych w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w obszarach: energoelektroniki i automatyki; monitorowania systemowego, operacyjnego i lokalnego; informatyki stosowanej oraz metrologii przemysłowej. Zajmuje się również certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem (działalność ta realizowana jest w Centrum Badań i Certyfikacji posiadającym akredytacje PCA), prowadzi szkolenia, wydaje czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie.

EMAG zrealizował ponad 1300 prac i projektów naukowo-badawczych oraz rozwojowych i wdrożeniowych. Urząd Patentowy udzielił EMAG-owi 418 patentów, 77 praw ochronnych na wzory użytkowe i 4 prawa na znaki towarowe oraz objął ochroną 24 zgłoszenia patentowe na wynalazki. EMAG zdobył około 200 nagród i wyróżnień w różnego rodzaju konkursach, giełdach i targach. Ponadto zdobył duże doświadczenie w realizacji projektów i wdrożeń prowadzonych w ramach różnego rodzaju konsorcjów – dotychczas współpracowano z ponad 30 różnego rodzaju jednostkami naukowymi oraz z ponad 120 przedsiębiorcami. 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.