Uniwersytet Jagielloński to najstarszy i jeden z najlepszych uniwersytetów w Polsce. Dysponuje odpowiednim zapleczem zarówno technologicznym, jak i kapitałem ludzkim potrzebnym do realizacji projektu. Katedra UNESCO UJ jako jedna z pierwszych jednostek w Polsce zajęła się badaniami nad dostępnością kultury dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Specjalizuje się także w tłumaczeniu i komunikacji międzykulturowej. Katedra UNESCO dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem potrzebnym do tworzenia napisów dla niesłyszących, które zostanie wykorzystane w projekcie.

Katedra UNESCO współpracuje z ILS UW w ramach grupy badawczej Laboratorium Przekładu Audiowizualnego - AVT LAB. Uniwersytet Jagielloński posiada także jednostkę wyspecjalizowaną w transferze technologii: CITTRU, a także wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami i konsorcjami narodowymi i międzynarodowymi.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.