Uniwersytet Warszawski to największa i jedna z najlepszych uczelni w Polsce. UW prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi, w ramach wspólnych projektów badawczych, grantów realizowanych w ośrodkach międzynarodowych, wymian studenckich i pracowniczych oraz wszechstronnych kontaktów bilateralnych.
Jako jedna z pierwszych jednostek naukowych w Polsce Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w ramach Laboratorium Przekładu Audiowizualnego prowadzi badania nad dostępnością mediów dla osób niewidomych i niesłyszących. ILS UW dysponuje też profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia napisów filmowych, które zostanie wykorzystane w projekcie.

UW posiada komórki wyspecjalizowane w transferze technologii: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT) oraz zarządzania projektami badawczymi: Biuro Obsługi Badań (BOB) i Biuro Wspomagania Rozwoju (BWR).

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.