Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (wcześniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) powstała w 1994 roku. Uczelnia od lat zajmuje czołowe miejsca w prestiżowych rankingach. Wyróżniana jest przez studentów, pracodawców i media. Oferta edukacyjna to studia informatyczne – Wydział Informatyki, studia artystyczne – Wydział Sztuki Nowych Mediów, kierunki grafika i architektura wnętrz, studia z dziedziny zarządzania – Wydział Zarządzania Informacją oraz kulturoznawstwa – Wydział Kultury Japonii.

PJATK ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych w dyscyplinach informatyka oraz mechanika. Jako jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Ważnym obszarem działalności uczelni jest praca naukowo-badawcza. Wydział Informatyki PJATK posiada kategorię A, jedną z najwyższych ocen przyznanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych za jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. Główna siedziba PJATK znajduje się w Warszawie. Uczelnia posiada także wydział zamiejscowy w Gdańsku i Centrum Badawczo-Rozwojowe w Bytomiu.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.