Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej. Instytut prowadzi również interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe, w większości o charakterze aplikacyjnym, wykorzystywane dla rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego oraz transferu wyników badań do gospodarki. Laboratorium Interaktywnych Technologii (LABi) to jedno z laboratoriów badawczych OPI. Prace Interdyscyplinarnego zespołu LABi łączą różne dziedziny wiedzy: informatykę, psychologię, neuronauki, statystykę oraz projektowanie zorientowane na użytkownika.

Zespoł LABi koncentruje się na dwóch podstawowych aspektach styku technologii informatycznych z człowiekiem. Z jednej strony są to zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z ekranem, jak również szerszym społecznym kontekstem tego kontaktu. Laboratorium zajmuje się analizami szeroko rozumianych interakcji człowieka z urządzeniami elektronicznymi. Działania LABi koncentrują się na projektowaniu nowych sposobów współdziałania człowieka z komputerem, biorąc pod uwagę nie tylko innowacyjne formy wzajemnego kontaktu, ale również znaczenie psychologii poznawczej i czynników emocjonalnych na efektywne wykorzystanie technologii. Wyposażenie Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji pozwala na przeprowadzanie najbardziej zaawansowanych badań interakcji użytkownika z systemami komputerowymi i internetowymi. OPI posiada salę do prowadzenia wywiadów grupowych i indywidualnych, która jest wzbogacona o system video obserwacji użytkownika wraz ze specjalistycznych oprogramowaniem Noldus Observer XT system okulograficzny firmy SMI.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.