Muzeum Narodowe w Krakowie to najstarsze muzeum narodowe w Polsce. Zgromadzono w nim bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej, co stawia je w rzędzie najważniejszych - i najciekawszych zarazem - kolekcji nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Misją Muzeum jest świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.

Muzeum Narodowe w Krakowie od kilkunastu lat należy do czołowych instytucji muzealnych, rozwijających działalność naukową w zakresie nauk ścisłych wspierających ochronę dziedzictwa narodowego oraz nauk humanistycznych. Potwierdzeniem tego są liczne naukowo-badawcze projekty krajowe i europejskie, w tym 8 projektów w ramach kolejnych Programów Ramowych Komisji Europejskiej, w których Muzeum uczestniczy od 2000 roku. Od wielu lat Muzeum prowadzi działania edukacyjne dla publiczności o różnych potrzebach, w tym osób niewidomych, niedowidzących oraz głuchych. W 2009 roku sekcja edukacji zrealizowała projekt „Zobaczyć niewidzialne”, dostosowanie Galerii Sztuki Polskiej XX Wieku dla osób niewidomych, w tym samym roku muzeum otrzymało nagrodę MKiDN Sybilla za całościowy program edukacyjny, w 2010 przygotowano wystawę „Kraków na wyciągnięcie ręki” w Oddziale Pałac Biskupa Erazma Ciołka, która pozwala osobom niewidomym dotknąć architektonicznych detali na co dzień będących ozdobą wielu krakowskich budynków historycznych.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.