Muzeum Narodowe w Warszawie to narodowa instytucja kultury, jedno z największych muzeów w Polsce z kolekcją liczącą ponad 800 tysięcy eksponatów - dzieł sztuki polskiej i światowej. Pochodzą one ze wszystkich epok, od antyku do współczesności i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej. Zbiory prezentowane są w galeriach stałych i na pokazach czasowych.

Muzeum powstało w 1864 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych; od 1916 nosi miano Narodowego. Muzeum prowadzi badania naukowe w zakresie dziejów sztuki i konserwacji, wydaje publikacje naukowe, organizuje wystawy i konferencje naukowe oraz prowadzi szeroką działalność edukacyjną skierowaną do szeroko pojętej publiczności bez względu na wiek, wykształcenie i możliwości poznawcze.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.