Fundacja „Siódmy Zmysł” została założona w styczniu 2011 roku. Powstała, aby promować audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących oraz szeroko pojętą dostępność do kultury audiowizualnej. W swoim dorobku Fundacja ma opracowanie audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących do kilkunastu filmów fabularnych, w tym do popularnych filmów takich jak Bitwa Warszawska oraz Listy do M. Fundacja, założona przez pracownika naukowego Katedry UNESCO oraz jej absolwentów, uczestniczyła także w projektach naukowych prowadzonych przez Katedrę.

Fundacja dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi i technicznymi, by podjąć się zadań przewidzianych w projekcie, takimi jak oprogramowanie konieczne do nagrania i montażu dźwięku. Na stałe współpracuje także z kilkunastoma lektorami oraz tłumaczami języka migowego.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.