Tagged under: ICTECH , konferencja ,

19 listopada 2014 r. w Katowicach odbyła się konferencja "ICTECH: informatyka na Śląsku - doświadczenia i wyzwania", zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Instytut EMAG.

Celem konferencji była prezentacja najciekawszych rozwiązań informatycznych opracowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje oraz jednostki naukowe mające siedzibę na terenie Śląska, a także przedstawienie najnowszych trendów w tworzeniu i wdrażaniu narzędzi oraz systemów informatycznych dedykowanych użytkownikom różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Tematyka obrad koncentrowała się na zagadnieniach związanych z informatyką w sferze publicznej, informatyką w przemyśle – zarządzanie i wytwarzanie oraz przemysłami kreatywnymi.

W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników, reprezentujących firmy związane z sektorem nowych technologii i przemysłem kreatywnym, jednostki wyższych uczelni i instytuty naukowe o profilu informatycznym; wśród przysłuchujących się obradom znalazła się też duża grupa studentów kierunków informatycznych. Podczas czterech sesji (sesji plenarnej, dwóch sesji równoległych oraz sesji posterowej) zapoznali się oni z 26 referatami przygotowanymi przez ponad 40 autorów.

Obradom towarzyszył panel dyskusyjny poświęcony kierunkom rozwoju informatyki i przemysłów kreatywnych na Śląsku, w którym uczestniczyli: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Adam Jonczyk – Partner Marketplanet S.A., Zygmunt Kamiński – Prezes Zarządu Kamsoft S.A., Łukasz Kasprzyk – Klaster Przemysłów Kreatywnych „Made in Śląsk”, Wojciech Muras – Prezes Zarządu Net-o-logy Sp. z.o.o., dr hab. Marek Sikora, prof. nadzw. – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz Mariusz Wróbel – Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia-Film”.
Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Halicki.

Podczas konferencji prezentowano również wyniki badań prowadzonych w ramach projektu OpenArt. W trakcie sesji plakatowej można było dowiedzieć się więcej na temat „Technologi mobilnych w muzeum” (Monika Dylewska, Adam Piasecki) oraz „Badania dokładności lokalizacji w przestrzeniach zamkniętych z wykorzystaniem sygnału radiowego” (Michał Socha, Wojciech Górka, Tomasz Stęclik, Adam Piasecki).

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.