1. Założenia polityki prywatności

Polityka prywatności  określa informacje, które są zbierane podczas korzystania z aplikacji Audiomovie, OpenArt oraz  infomat-eMobile, infomat-eXpo  INSTYTUTU TECHNIK INNOWACYJNYCH EMAG (zwanego dalej autorem), a także zasady, zgodnie z którymi aplikacje, oraz dane pozyskane podczas korzystania z aplikacji są wykorzystywane przez użytkownika i autora aplikacji („copyright (c) rok 2017 EMAG, wszelkie prawa zastrzeżone”)

Aplikacje są chronione prawem o własności intelektualnej i innymi przepisami prawa, w tym prawa autorskiego. Autorem aplikacji i jednocześnie administratorem zebranych przez aplikacje danych jest jednostka naukowa EMAG z siedzibą w Katowicach, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie badań i prac rozwojowych w dziedzinie informatyki. 

2. Zasady korzystania z aplikacji

Aplikacje są nieodpłatnie udostępniane użytkownikom do pobrania w sklepach/witrynach/serwisach internetowych na zasadzie  licencji polegającej na upoważnieniu do korzystania z aplikacji przez użytkownika, który pobrał aplikację w celu osobistego wykorzystania. Wykorzystanie Aplikacji ma służyć różnym celom. Aplikacja Audiomovie służy uzupełnianiu treści filmu podczas seansu w kinie (audiodeskrypcja, napisy itp.). Aplikacja OpenArt ma na celu przekazywanie opisów eksponatów dla zwiedzających muzeum (zwłaszcza niewidomych i niesłyszących). Aplikacja infomat-eMobile i infomat-eXpo są informatorami - mają za zadanie przekazywanie informacji o wybranych miejscach użyteczności publicznej i o targach, wystawach konferencjach itp.

Prawo do udzielania upoważnienia do wykorzystania aplikacji przez osoby trzecie lub ich sprzedaży należy wyłącznie do ich autora. Użytkownik aplikacji nie może ingerować w aplikacje, skanować ich, kopiować oraz poddawać modyfikacjom, dekompilacji, inżynierii wstecznej, demontować, próbować uzyskać kod źródłowy ani też czerpać korzyści materialnych i niematerialnych z ich rozpowszechniania i udostępniania osobom trzecim/kolejnym użytkownikom. Aktualizacje aplikacji są dostępne tylko odpłatnie. Jeśli użytkownik naruszy wskazane ograniczenia, może podlegać odpowiedzialności karnej i odszkodowawczej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego.

Użytkownik poprzez zainstalowanie aplikacji potwierdza, że wyraża zgodę na warunki określone w polityce prywatności. Jeżeli użytkownik nie przyjmuje powyższych warunków nie może używać aplikacji.

Po wygaśnięciu okresu licencji, użytkownikowi wygasają prawa do używania Aplikacji  i  użytkownik będzie zobowiązany do jej odinstalowania lub zaprzestania jej używania.  

Dane o lokalizacji dostarczone przez aplikacje służą tylko dla podstawowych celów nawigacyjnych i nie można na nich polegać gdyż błędne, niedokładne lub niekompletne dane mogą prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała, mienia lub szkód w środowisku. Użytkownik wyraźnie potwierdza i akceptuje fakt stosowania aplikacji na własne ryzyko oraz, że autor nie ponosi odpowiedzialności za niezadawalającą użytkownika jakość, wydajność, dokładność aplikacji. O ile ograniczenie nie jest sprzeczne z przepisami prawa, autor aplikacji w żadnym wypadku nie odpowiada za uszkodzenia ciała użytkownika ani uboczne, szczególne, pośrednie lub wtórne szkody wynikające lub związane z korzystaniem lub brakiem korzystania z aplikacji.

NIEKTÓRE KRAJE NIE POZWALAJĄ NA wyłączenia rękojmi lub ograniczeń w USTAWOWYCH PRAWACH KONSUMENTA, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

3. Rodzaj zbieranych i przetwarzanych informacji

Kategoria zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych informacji przy użyciu aplikacji zależy od usługi, z jakiej użytkownik korzysta oraz zasad gromadzenia informacji określonych w niniejszej polityce oraz  w politykach prywatności, które prowadzą właściciele platform internetowych, na których aplikacje są umieszczane np. sklep Google Play, Apple AppStore zbiera dane statystyczne takie jak: ilość i częstotliwość pobrań aplikacji, typ urządzeń którymi są aplikacje pobierane, datę, kraj. Do powyższych danych ma dostęp Autor i aplikacja

Autor Aplikacji nie gromadzi, a więc i nie przechowuje żadnych danych osobowych o użytkowniku, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie użytkowników w serwisie/sklepie/witrynie, ani danych klientów, którzy dokonują zakupów poprzez platformy internetowe, na których umieszczona jest aplikacja. Autor Aplikacji nie pobiera/nie przesyła i nie udostępnia danych technicznych urządzenia, przy pomocy którego  użytkownik wykorzystuje aplikację, takich jak nazwa operatora komórkowego, ISP, typ przeglądarki, język i strefa czasowa,
 nr telefonu komórkowego i adres IP, lista aplikacji na urządzeniu.

Informacje o lokalizacji nie są gromadzone w aplikacji a więc nie są przechowywane przez autora Aplikacji.

Obraz z kamery wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do odczytu kodu QR. Obraz z kamery nie jest przesyłany przez sieć Internet.

4. Zasady wykorzystania zebranych informacji

Informacje statystyczne, zbieranie uwag i opinii odbywa się na poziomie skorzystania ze strony sklepu/serwisu/witryny  służą do dalszego opracowywania przez autora Aplikacji ogólnych statystyk pobrań aplikacji.

Informacje dotyczące lokalizacji są przetwarzane w celu możliwości wykorzystania  przez bezpośredniego użytkownika pełnej funkcjonalności urządzenia. Aplikacja pobiera i przetwarza informacje o swojej lokalizacji w celu wygenerowania zwrotnej informacji i przekazania jej użytkownikowi.

Nie dochodzi do pobrania danych informacji poufnych z komputera.

Aplikacje (OpenArt, infomat-eMobile, infomat-eXpo) przesyłają do serwera  dane o znalezionych sieciach WiFi, urządzeniach Bluetooth lub pozycji GPS w celu ustalenia kontekstowej informacji dla wyznaczonego miejsca.  Powyższe dane nie są zapisywane a jedynie wykorzystywane w celu określenia lokalizacji i zwrócenia kontekstowych informacji dla użytkownika. Aplikacje odczytują również fragment obrazu (kod QR) i po jego przetworzeniu przesyłają do serwera treść tego kodu (nie obraz) w celu skorzystania z funkcji ustalenia np. opisu oglądanego w galerii eksponatu, odszyfrowania materiałów wizualnych przygotowanych przez organizatora imprezy masowej, do której użytkownik Aplikacji zakupił bilet wstępu.

Niektóre platformy internetowe (np. Google Play, Apple AppStore) na których publikowane są aplikacje, jako osoby trzecie mogą zdecydować się na gromadzenie danych osobowych lub innych informacji, których autor aplikacji nie gromadzi oraz do których nie ma dostępu. W takim przypadku warunki wykorzystywania powyższych danych są regulowane przez politykę prywatności  określonej osoby trzeciej.

W przypadku aplikacji Audiomovie komunikacja między aplikacjami mobilnymi a systemem zaplecza (chmura) odbywa się z użyciem protokołu TLS (Transport Layer Security) oraz dodatkowych mechanizmów szyfrujących.

W zależności od platformy mobilnej, aplikacje Audiomovie, OpenArt, infomat-eMobile, infomat-eXpo  mogą uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  • informacji o położeniu (w tym odczytu sieci WiFi w pobliżu oraz odczytu urządzeń Bluetooth w pobliżu) w przypadku uruchomienia trybu przewodnika lub kontekstowych informacji o lokalizacji,
  • aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania kodu QR,
  • pamięci na potrzeby zapisu danych podręcznych co ma na celu usprawnienie działania aplikacji z punktu widzenia wydajności i ograniczenia przesyłanych danych przez sieć.

W zależności od aplikacji mobilnej, uprawnienia aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu lub odinstalowanie aplikacji.

5. Ochrona informacji

Dostęp do aplikacji  nie wymaga rejestrowana a więc zapewnia anonimowość użytkownikom aplikacji. Dodatkowo komunikacja aplikacji z serwerem jest szyfrowana a dostęp do serwera jest zabezpieczony i nadzorowany. Informacje zapisywane na dysku twardym komputera pozostają tam zabezpieczone do momentu ich trwałego usunięcia. W EMAG’u  stosuje się zasadę ograniczonego dostępu  /need to know/ do urządzeń i informacji. Uprawnionymi do obsługi serwera są osoby dające rękojmię zachowania tajemnicy i w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich pracy na zajmowanym stanowisku. Dostęp do informacji jest determinowany zakresem obowiązków danego pracownika.

6. Postanowienia dodatkowe

Polityka prywatności aplikacji EMAG może ulec zmianie i po zatwierdzeniu zastąpić obecnie opublikowaną wersję. Pytania związane z polityką należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Data WYDANIA AKTUALNEJ WERSJI 31.01.2017 r. Aplikacje są umieszczane na platformach sklepów internetowych i witrynach sieciowych do których niniejsza polityka  nie ma zastosowania. Autor Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.